Tutela della privacy

EDIT RIJEKA novinsko – izdavačka ustanova, u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.

Tutela Privacy LaVoce – Download